انا متحجبة و نلبس جيب والا جلباب كل مرة كيفاش هوما ديما يتحججو بحكاية لبسة لمرا يا سيدي انا مستورة و ما باين مني شي نطلع فل ميترو عدد 4 الي هو اكثر واحد يتعبى فل عادة يا سيدي انا واقفة و برغم الجيب واحد يحط في يدو على ساقي ياخي بعدت يزيد حتى هو يبعد معايا و ليت مشيت جملا مل بلاصة و مرة زادا مروحة هكاك لعشية مخر و راجل كبير مرة يجي بتلوصق فيا نجبد روحي مرة يتلوصق في مرا اخرا .. و برشا عباد قدام عيني نراهم مي هوما ساكتين شبش نعمللهم انا الي نقدر عليه نجبد روحي خاطر بلي تكلمت اكيد مش بش يتكلم معايا حد هاكا واقعنا كمشا مكابيت و هذا ما ينفيش كونو تونس تتسمى ارحم من بلدان اخرين و ديما التحرش لا مبرر له .. و السلام

Mention légale pour les témoignages
Le site a pour objet de fournir des témoignages anonymes qui sont fournis par le bias d’un formulaire lancé sur les réseaux sociaux. Le contenu présenté est ajouté sans modification ni traitement. Par conséquence, la campagne n’est aucunement responsable du contenu.