نهار في 18:00 خذيت ميترو 4 فمة ولد قاعد ورايا بدا يمس فيا من لتالى حاولت نبعد عليه أما هو ماشي و يقرب في بدنو ليا و الميترو معبي برشة منجمتش نبدل بلاصتي .الولد يخوف و خشين خفت نعيط و إلا نعمل أي حاجة يضربني .قربلي و شدني من صدري ياخي ضربتو بمرفقي و هبطت في المحطة اللي مبعد .بقيت نبكي… منجمت نعمل شي خاطر لا البوليس و لا ONG باش يعملو شي

Mention légale pour les témoignages
Le site a pour objet de fournir des témoignages anonymes qui sont fournis par le bias d’un formulaire lancé sur les réseaux sociaux. Le contenu présenté est ajouté sans modification ni traitement. Par conséquence, la campagne n’est aucunement responsable du contenu.